Zakłady stosują specjalne zasady bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Zarówno pracownicy kontrahentów, jak i kierowcy ciężarówek klientów, spedytorzy i dostawcy muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przed wejściem do fabryk.

Aby ukończyć nasze szkolenie z bezpieczeństwa, potrzebujesz konta B2B&C.